Endosulfán

Endosulfán je širokospektrálny organochloridový insekticíd používaný v poľnohospodárstve od 50. rokov 20. storočia. Patrí medzi endokrinné disruptory. V apríli 2011 bol endosulfán pridaný ako 22. látka na zoznam nebezpečných perzistentných organických látok regulovaných Štokholmským dohovorom.[1]

Endosulfán – štrukturálny vzorec

ReferencieUpraviť

  1. Miroslav Šuta: Štokholmský dohovor: Endosulfán rozšíril čiernu listinu, Ekológia a spoločnosť, 3/2011