Endotel je vnútorná výstelka ciev a dutých orgánov.