Epigenéza (biológia)

Epigenéza (z gréčtiny) je teória o postupnom vytváraní jednotlivých častí indivídua z jednoduchších foriem.