Etnometodológia je sociologický prístup, ktorý sa od 60. rokov 20. storočia rozvíja v USA. Má blízko k symbolickému interakcionizmu a svoju pozornosť zameriava na všeobecné znalosti členov určitej spoločnosti.

Priekopníckym dielom etnometodológie sú Etnometodologické štúdie od H. Garfinkela z roku 1967.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.