Etopédia je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zameriava na výchovu, vzdelávanie a výskum sociálne narušenej mládeže (tzv. ťažko vychovateľnej). Tento typ mládeže sa vyznačuje primárnym defektom v oblasti sociálnej sféry. Cieľom etopédie je identifikovať a aplikovať optimálne formy pôsobenia na narušenú mládež, aby mohla byť plnohodnotne začlenená do spoločnosti. Etopédia sa zaoberá aj problémami súvisiacimi s psychickým zdravím narušenej mládeže a jej rodín. Metódy používané v etopédii sú zamerané na individuálne prispôsobenie, reedukáciu a prevenciu, aby sa zabezpečilo trvalé zlepšenie situácie ťažko vychovateľnej mládeže.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.