Euripos (úžina v Grécku)

Euripos je staroveký názov 100 m širokej morskej úžiny medzi Eubójou a Boiótiou pri meste Chalkidy, známej nepravidelnými prúdmi . Od roku 410 pred Kr. oba brehy spájal most.