O súťaži Eurovision Song Contest pozri Eurovision Song Contest.

Eurovízia (po angl., fr., nem. Eurovision) je inštitúcia v rámci Európskej vysielacej únie (EBU/UER) so sídlom v Ženeve, ktorá predovšetkým združuje televízne stanice európskych (pôvodne do roku 1992 západoeurópskych) televíznych staníc, ale vytvorila asociačné vzťahy aj s televíznymi stanicami na iných kontinentoch.

Založená bola v roku 1950 s úlohou organizovať výmenu televíznych programov. V roku 1993 bola do nej začlenená Intervízia, s ktorou už od roku 1960 príležitostne spolupracovala.

Eurovízia ponúka tieto služby/oddelenia:

  • sieť (Network) - satelitná a vláknová sieť pokrývajúca Európu, Severnú Ameriku a ázijsko-tichomorskú oblasť umožňujúca celosvetové prenosy
  • správy (News) - výmena správ medzi účastníkmi
  • šport a program (Sports and Programme) - dohaduje vysielacie práva v mene členov a zabezpečuje koordináciu a distribúciu športových a zábavných programov

Externé odkazy

upraviť