Eutrofizácia

Eutrofizácia je súbor prírodných ako aj umelo vytvorených procesov, ktorými sa zvyšujú anorganické živiny (najmä dusík a fosfor) v stojatých a tečúcich povrchových vodách, zozelenanie vody – rast a rozmnožovanie rias. Jej hlavnou príčinou je vysoký prísun živín do vody, ktorý naruší prirodzenú rovnováhu potravového reťazca a má za následok výrazné zvýšenie množstva fytoplanktónu. To vodu pripraví predovšetkým o kyslík, ktorý potrebujú k životu ostatné druhy.

Eutrofizácia v rieke Potomac River viditeľná rozmnožením siníc

ZdrojUpraviť

  • Eutrofizácia [online]. KEF Prírodovedecká fakulta UK, [cit. 2013-01-19]. Dostupné online.