Evolučná teória (veda)

Evolučná teória alebo teória evolúcie je koncepcia vychádzajúca z predstavy preformácie všetkých vecí v kozmickom dianí.

Idea vývoja v najširšom zmysle znamená, že určitý stav nejakej sústavy je potrební považovať za výsledok viac či menej dlhodobých zmien predchádzajúceho stavu, a že zameranosť týchto zmien je daná najmä pohybom od jednoduchého k zložitému, od nižšieho k vyššiemu.

Od 18. stor. a 19. stor. sa teória evolúcie uplatňuje špeciálne v oblasti biológie, pričom formy, ktoré vznikli neskôr, sa chápu ako výsledok rozvinutia sa vopred daných, zavinutých vlôh. Pozri teória evolúcie (biológia).

V súčasnosti sa vypracúvajú modelové výklady zákonitého postupu vývojovohistorických dejov v prírodovednom a historickom výskume, a to špeciálne pre kozmické, biologické a duchovné procesy.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.