Excentricita (teória grafov)

Excentricitou vrchola v grafe nazývame číslo kde

Graf G

Priemer a polomer grafu upraviť

Najväčšiu z excentricít vrcholov nazývame priemerom grafu a označujeme   a najmenšiu polomerom a označujeme ju  . V grafe G je   a  

Literatúra upraviť

  • Znám, Š: Kombinatorika a teória grafov. Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského. 1982, s. 40