Explicitnosť

Explicitnosť (lat.) alebo výslovnosť je vyjadrenosť slovami, jasne. Podobný je výraz (vyjadrenosť) expressis verbis.

Opakom je implicitnosť.