Extrém (funkcia)

Extrém je hodnota funkcie, ktorá má tú vlastnosť, že je buď najmenšia alebo najväčšia spomedzi všetkých funkčných hodnôt. Extrémy funkcie sa rozlišujú na lokálne a globálne.

Lokálne extrémyUpraviť

Lokálne minimumUpraviť

Lokálne minimum   je najmenšia hodnota, ktorú funkcia   nadobúda na nejakej podmnožine jej definičného oboru  .

 

Lokálne maximumUpraviť

Lokálne maximum   je opak lokálneho minima, teda najväčšia hodnota, ktorú daná funkcia nadobúda na určitej podmnožine jej definičného oboru.

 

Globálne extrémyUpraviť

Globálne minimumUpraviť

Globálne minimum   je najmenšia funkčná hodnota, spomedzi všetkých funkčných hodnôt funkcie na jej definičnom obore.

 

Globálne maximumUpraviť

Globálne maximum   je najväčšia funkčná hodnota, spomedzi všetkých funkčných hodnôt funkcie na jej definičnom obore.

 

Hľadanie extrémov funkcieUpraviť

Funkcia môže mať extrém v bode   vtedy, ak je v danom bode derivácia funkcie nulová. Teda platí

 

Ak  , potom ide o lokálne maximum.
Ak  , potom ide o lokálne minimum.
Ak  , potom ide o tzv. sedlový bod, teda sa tu lokálny extrém nenachádza.

Príklad 1Upraviť

Pri hľadaní extrémov funkcie   treba najprv funkciu zderivovať. Deriváciou vznikne funkcia  . Extrém je v tom bode, v ktorom je derivácia danej funkcie nulová, a teda

 

Druhou derivácia je kladná pre každé   z definičného oboru, a preto má daná kvadratická funkcia v bode -2 minimum.

Príklad 2Upraviť

Prípad, kedy je derivácia v bode nulová, ale nie je tam extrém je funkcia  , jej derivácia je  . Možný extrém je v bode 0, pretože  , ale funkcia je na celom intervale stúpajúca, takže sa v tom bode nemôže extrém nachádzať.

Externé odkazyUpraviť