Extrúzia (spracovanie)

Extrúzia (vytláčanie, pretláčanie) je výrobný proces, pri ktorom za pomoci teploty a tlaku je pôvodný materiál (napr. plastový granulát) roztavený, pomocou závitovky a matrice je vytlačený (extrudovaný) do výsledného tvaru a v chladiacej vani je ochladený, potom osušený a narezaný na požadovanú dĺžku. V súčasnosti sa extrudujú: potraviny, napr. kukuričné lupienky, krehký chlieb, psie granuly, plasty (napr. polystyrén, plexisklo), EPDM, kovy, keramika atď. Materiál sa vytláča cez matricu pre výrobu „nekonečných“ profilov.

schématické znázornenie extrudera
extrudovaný WPC profil

Iné projekty upraviť