Extracelulárna tekutina

Extracelulárna alebo mimobunková tekutina je jedným z dvoch hlavných kompartmentov (častí) celkovej telesnej vody mnohobunkového organizmu (druhým je intracelulárna čiže vnútrobunková tekutina). Má zásadný význam v zabezpečení rovnováhy vnútorného prostredia.

U rôznych organizmov je podiel extracelulárnej tekutiny na ich hmotnosti rôzny: a to nielen v rámci rôznych druhov, ale rozdiely sú aj u jedincov rovnakého druhu ale rôzneho veku. Napríklad u priemerného dospelého človeka teda tvorí extracelulárna tekutina zvyšnú 1/3 celkovej telesnej vody (cca 14 litrov), u novorodenca je to však viac ako polovica.
Extracelulárna tekutina sa ďalej delí na 2 zložky (kompartmenty):

ZdrojUpraviť