Fínska jazerná pahorkatina

Geomorfologické členenie Fínska, niektoré provincie ďalej rozčlenené na regióny. Fínska jazerná pahorkatina (Suomenselkä) tvorí pruh v strednej časti mapy.

Fínska jazerná pahorkatina (fín. Suomenselkä) je územie na západe Fínska. Takmer polovicu územia tvoria jazerá a jazierka, je ich spolu viac ako 60 000, tvoria tak najväčšie sústredenie jazier na Zemi. Územie bolo vytvorené pleistocénnym kontinentálnym ľadovcom[1].

Z geomorfologického hľadiska je Fínska jazerná pahorkatina súčasťou Východoeurópskej platformy[2]. Geologicky tvorí jej podložie Baltský štít.

Najväčšie jazerá: Saimaa (4 377 km²), Inari (1 102 km²), Päijänne (1 054 km²).

ReferencieUpraviť

  1. ČEMAN, Róbert. Neživá príroda. 1. vyd. Bratislava : MAPA Slovakia Bratislava, 1999. ISBN 80-967723-9-2.
  2. Král, V., 1999: Fyzická geografie Europy. Akademie, Praha