Falery (lat. phalerae) boli vojenské odznaky, vyznamenania, tvorili súčasť rímskej uniformy v 1. -3. stor. Názov pochádza z gréckeho výrazu τὰ φάλαρα (tà phálara, jedn. číslo phálaron), podobne ako zvyk vyznamenávať vojakov. Faléry mohol nosiť každý rímsky vojak, ktorý bol odmenený za nejaký hrdinský čin.

Centurio, na hrudi má falery, 1. stor.

Dejiny a vzhľadUpraviť

Falery sa zaviedli do armády okolo roku 50 po Kr. a stali sa obľúbenými u centuriónov. Nie je presne známe, či išlo o vyznamenania alebo iba o symboly. Falery boli pliešky navlečené na remeňoch, ktoré sa pripli na zbroj na prsiach. Na plieškoch boli vyobrazenia bohov, cisárov či zvierat (lev, orol). Bežný súbor disponuje 9 ozdobnými plechmi, no našli sa aj so 7, 5 a 10. Počas krízy v 3. stor. sa tradičná uniforma rozpadla, zmizli aj falery. Vyznamenaní jazdci mohli pripevniť vyznamenania na zbroj svojich koní.