Falzifikát alebo falzum je napodobenina vydávajúca sa za originál. Autor falzifikátu sa nazýva falšovateľ alebo falzifikátor.

Druhy falzifikátov:

  • falošné umelecké diela, väčšinou výtvarné, ale vyskytli sa aj literárne
  • archeologické
  • falošné doklady
  • falošné bankovky a mince
  • napodobeniny značkových tovarov

Peňažné falzifikáty sú asi najrozšírenejším druhom falzifikátov. Emisné banky preto na bankovky dávajú rozličné bezpečnostné prvky - ochranné znaky, ktoré zťažujú až znemožňujú falšovanie bankoviek.

Kriminalistika používa rôzne techniky pre odhalenie falzifikátov. Pri starých dielach napríklad uhlíkovú metódu C14.

Literatúra

upraviť
  • POLSKOJ, Georgij Nikolajevič. Z penězokazeckých dílen. Praha : Lidové nakladatelství, 1987.