Fantasos (po grécky Fantasos, po latinsky Phantasos) bol syn boha spánku Hypna, brat Morfea a Ikela. Bral na seba fantastickú podobu neživých vecí a zjavoval sa ľuďom ako prízrak.