Fatva alebo fetva (arab. فتوى fatwá) je interpretácia islamského práva podávaná znalcom islamského práva (muftím) na žiadosť moslima.

Všeobecným omylom je názor, že fatva znamená výzvu k fyzickému odstráneniu (zabitiu) nejakej osoby. To je jeden z malého množstva extrémnych prípadov, ako sa stalo napríklad v roku 1988, keď ajatolláh Chomejní vyhlásil fatvu vo veci spisovateľa Salmana Rushdieho.

Relevancia fatvy záleží na reputácii muftího, ktorý ju vydal (preto je obvykle označená jeho stručným životopisom).[1]

ReferencieUpraviť

  1. HARVÁNEK, Jaromír, a kol. Teorie práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5. S. 474.