Ferekydes zo Syru

Ferekydes/Ferekydés/Ferekýdés (zo Syra/Syru/Sýra/Sýru) (asi 6 st. pred Kr.) bol Pytagorov učiteľ. Považuje sa za zakladateľa prózy – medzník medzi Hesiodom a prvými iónskymi filozofmi (milétska škola).

Ferekydes