Filmová kamera

technické zariadenie na zachytávanie obrazov pre kinematografiu, televíziu a pod.

Filmová kamera je technické zariadenie, prostredníctvom ktorého je možné zachytávať obrazy pre kinematografiu, televíziu a pod.

Filmová kamera Filmcamera Porta Brace


Princípom zaznamenávania obrazov filmovou kamerou je kontinuálne zachytávanie obrazov na filmový pás, pričom intervaly medzi nimi musia byť kratšie ako hranica rozoznateľnosti (ľudské oko nie je schopné rozlíšiť dva po sebe nasledujúce obrazy, ak nasledujú za sebou rýchlejšie ako je interval 1/16 sekundy). Pri premietaní týchto obrazov rovnakou rýchlosťou, akou boli snímané (24 za sekundu), vníma oko obrazy ako kontinuálne sa pohybujúci obraz.

ZdrojeUpraviť

Iné projektyUpraviť