Filozofovanie je vykonávanie filozofickej činnosti. K základným hybným silám každého filozofovania patrí túžba po vedení a pochybovanie. Súbor pravidiel a postupov filozofovania je charakteristikou filozofických metód.

Podmienkou toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu, je nastúpenie troch ciest:

1. účasť na vedeckom bádaní;
2. štúdium veľkých filozofov;
3. každodenné uvedomovanie si svojej vlastnej životnej cesty.

Pozri aj

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.