Financovanie z vlastných zdrojov

Financovanie z vlastných zdrojov alebo vlastné financovanie môže byť: