Flashmob je označenie pre bleskovú zábavnú akciu, kedy sa na jednom mieste stretne viac ľudí, urobia niečo bizarné, absurdné alebo vtipné a potom sa bez ďalších komentárov rozídu. Medzi časté scenáre flashmobu patrí

  • zamrznutie (osoba zrazu zastane v pohybe - freeze mob)
  • vankúšová bitka (pillow fight)
  • tanec (napríklad flash rave)
  • prestrelka s ukazovákom (flash mob bang)
Vankúšova vojna ako flashmob v Toronte

Flashmob má dva druhy účastníkov: Prvým sú aktívni hráči, ktorí sú realizátormi scenára. Na druhej strane je tu anonymný dav či osoby, ktoré o akcii dopredu nevedia, s ktorých reakciami ale počítajú aktívni hráči.

Flashmob je väčšinou dopredu naplánovaný a konanie aktívnych hráčov presne synchronizované. Pri veľkej časti scenárov je dôležité nenápadne splynúť s náhodným davom, aby sa tak zaručil moment prekvapenia. Pokyn na ukončenie a začatie akcie dáva väčšinou jedna osoba. Všetci vopred poznajú dohodnutý signál.

Obľúbenými kulisami pre flashmob sú rušné verejné priestranstvá ako napríklad stanice, námestia a nákupné centrá. Dôležitou podmienkou je dostatok náhodne prítomných osôb. "pripravení hráči majú až do samotného aktu čo najlepšie simulovať správanie ľudí bežné pre danú lokalitu.

Aby bol flashmob čo najefektnejší, často vyžaduje dôraz aj na správne ukončenie. Cieľom je ukončiť bizarné, absurdné, či vtipné konanie rovnako prekvapivo ako sa s ním aj začalo. Napríklad účastníci freeze mobu po rozmrznutí pokračujú v svojej chôdzi ako keby sa nebolo nič udialo. Často je dôležité opäť sa rozptýliť medzi anonymný dav tak, ako keby aktívni hráči nemali medzi sebou žiadne zvláštne väzby. Tak sa posilní dojem, že flashmob je organickou súčasťou miesta a času, kde sa odohral, rovnako ako aj dojem, že bol súčasťou života skupiny ľudí, ktorí sa na danom mieste vyskytli v pozícii náhodného pozorovateľa.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Flashmob

Externé odkazy upraviť