Flexible organic light emitting diode

Flexible organic light emitting diode (doslova "flexibilná organická luminiscenčná dióda"), skr. FOLED, je nový typ displeja vytvorený v USA. Vyznačuje sa flexibilitou a nízkymi nárokmi na energiu, keďže je vyrobený technológiou OLED. Tvorcovia očakávajú jeho veľký boom v budúcnosti, najmä pre jeho ohybnosť.

Flexible OLED displeja

Na 3GSM kongrese v roku 2007 boli predstavené prvé zariadenia s týmto typom displeja. V roku 2008 sa ich počet zvýšil, no do bežného predaja sa ešte nedostali.