Floreské more

Floreské more sa rozkladá na ploche 240 000 km² vody v Indonézii.

Floreské more v Južnej Ázií

Floreské more hraničí s Jávskym morom na západe, Sávskym morom na juhozápade, Makasarským prielivom na severozápade a Indickým oceánom na juhu.

More obmýva ostrovy Malé Sundy a Celebes.