Flygility je kynologický šport, ktorý je kombináciou flyballu a agility. Je to vlastne flyball, ale s tým rozdielom, že pes neskáče iba cez štyri rovnaké prekážky, ale musí prekonať aj prekážky, ktoré sa vyskytujú v agility. Tento šport môžu vykonávať rôzne plemená psov, rôzneho veku. Súťažia medzi sebou tímy (ako vo flyballu) na dvoch dráhach. Dráha pozostáva z prekážok (nie vždy sú všetky prekážky využívané) ako - fly box, skokové prekážky, kruh, ďaleký skok, šikmá stena (áčko), slalom, pevný tunel, atď..

Tímy Upraviť

Existujú rôzne možnosti ako zostaviť tím, podľa počtu dvojíc (človek a pes):

  1. jeden človek + jeden pes - individuálny tím
  2. dvaja ľudia + dvaja psi - tím z dvojíc
  3. ...

Pred štartom musí byť načrtnuté rozostavenie a musí byť k dispozícii účastníkom. Po rozostavaní dráhy si môže každý psovod a každý pes vyskúšať dráhu mimo súťaž.

Štart Upraviť

Na začiatku dráhy sa pripraví 1 pes z každého družstva, pričom dráhy a tými sú dve. Rozhodca vydá povel a pes vybieha na trať. Prekoná všetky prekážky, vystrelí si loptičku a s úlovkom v papuli beží späť, opäť cez prekážky. Keď je v kontakte časťou svojho tela za štartovou / cieľovou čiarou (vo vzduchu, či na zemi) pustí loptičku za čiaru a v tom momente vybehne ďalší pes z jeho družstva. Ktoré družstvo má loptičky skôr, víťazí.

Zdroj Upraviť

Tento článok je kombináciou prekladu z Wellington Hurricanines