Folikulostimulačný hormón

Folikulostimulačný hormón (folitropín, FSH) je hormón produkovaný bazofilnými, tzv.gonadotropnými bunkami pars distalis adenohypofýzy. Chemicky ide o glykoproteín. Patrí spolu s luteinizačným hormónom do skupiny tzv. gonadotropínov – hormónov ovplyvňujúcich pohlavné žľazy.

folitropín

U žien pôsobí na rast a zrenie folikulov vaječníka, pričom folikuly pod jeho vplyvom produkujú hormóny estrogény. Táto funkcia prebieha v spolupráci s luteinizačným hormónom.
U mužov stimuluje počas vývoja rast semenotvorných kanálikov semenníka, po puberte delenie pohlavných buniek (spermiocytogenézu) v týchto kanálikoch. Cieľovými bunkami pre FSH sú Sertoliho bunky semenníkov, ktoré potom do kanálikov produkujú väzobný proteín pre androgény.