Fonológia je vedný odbor jazykovedy. Skúma fonémy ako najmenšie jednotky zvukového jazykového systému. Skúma, ktoré zvuky v ľudskej reči, a ktoré vlastnosti týchto zvukov sa využívajú a ako sa využívajú na dorozumievanie v ktoromkoľvek jazyku. Pri tomto druhu skúmania zisťujeme pomocou ktorých zvukov sa v tom istom jazyku rozlišujú slová a tvary, aké vlastnosti zvukov sú dôležité pri rozpoznávaní zvukov, ako sa zvuky v danom jazyku spájajú...

Vznikla koncom 19. storočia prostredníctvom švajčiarskeho jazykovedca Ferdinanda de Saussura – urobil klasifikáciu hláskového systému.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Fonológia
  •   Wikislovník ponúka heslo Fonológia