Fontana Boathouse je budova veslárskeho klubu, ktorej autorom je Frank Lloyd Wright. Nachádza sa na Porter Avenue 194, v Buffalo, v štáte New York

Lodenica v Buffalo NY, Frank Lloyd Wright

Pôvodný návrh lodenice F. L. Wrighta je z roku 1905 navrhnutý na jazero vo Wisconsine. Približne v roku 1998 sa členovia veslárskeho klubu Buffalo West Side rozhodli rozšíriť svoj klub a zároveň si poctiť F. L. Wrighta zrealizovaním jeho pôvodného návrhu z roku 1905. Preto sa rozhodli postaviť jeho nezrealizovanú lodenicu na kanály Black Rock pozdĺž rieky Niagara. Úlohou realizácie bol poverený Anthony Puttnam, ktorý okrem iného musel upraviť plány, aby boli splnené súčasné stavebné predpisy a interpretovať konštrukcie interiéru.

Realizácia podnietila obrovský záujem verejnosti, ale niekoľko pamiatkárov ako Philip Allsopp, prezident nadácie Franka Lloyda Wrighta, si nebolo istých, či by F. L. Wright chcel aby jeho návrhy boli realizované po smrti. Philip Allsopp je jeden z niekoľkých odborníkov, ktorí prejavili záujem, aby už neboli v budúcnosti dovolené realizácie nezrealizovaných Wrightových plánov. Allsop tvrdí, že množstvo Wrightových návrhov nebolo nakreslených na rysovacom stole, ale priamo v teréne. Návrhy boli navrhované veľa rokov dozadu a tiež tvrdí, že práca Wrighta bola celá o inovácii a nabádal svet a svojich študentov aby sa inšpirovali minulosťou, ale prispôsobili ju súčasnej dobe, aj preto sa nadácia F.L.Wrighta rozhodla ďalej neposkytovať nezrealizované plány a radšej sa sústredia na ochranu jeho autentických diel. Navyše Allsop konštatuje, že predaj nezrealizovaných Wrightových plánov bol nočnou morou pre pracovníkov a že pre nadáciu to nikdy nebol hlavný zdroj príjmov.

Avšak Puttnam tvrdil, že záleží na danom architektovi ako sa zhostí tejto úlohy a podľa viacerých tvrdení sa jej Puttnam zhostil veľmi dobre, so zreteľom na originálny Wrightových návrhov.

Konštrukcia upraviť

Wright v pôvodnom návrhu navrhoval rámovú konštrukciu a štukovú omietku, ale Buffalská klíma nedovoľovala použitie týchto materiálov. Budova tiež musela ustáť nápor 50-tich ľudí, pohyb ôsmich ľudí naraz pohybujúcich sa dnu a von, nápor vetra 100 – 120 km/h, nárast hladiny do 3,5m a tiež veľký nápor ľadu v zimných obdobiach. Za snahy urobiť čo najmenej zmien je preto konštrukcia lodenice oceľový rám s prefabrikovaným betónovým obkladom. Svoju voľbu tiež podopiera tvrdením, že aj samotný F. L. Wright zmenil v roku 1930 svoje pôvodné plány a absolútne vylúčil betónovú nosnú konštrukciu. A tak budova vyzerá tak, ako by zrejme vyzerala v roku 1930.

Interiér upraviť

V pôvodnom návrhu F. L. Wright nezahrnul návrh interiéru, avšak Puttnam sa snažil priblížiť jeho ideám. Puttnam vybral materiály, o ktorých sa domnieval, že by ich vybral aj samotný Wright vrátane Wrightovho slávneho architektonického podpisu horizontálnych linií, tiež drevených prúžkov na strope a krásne červené vyrezávané dvere z duba. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tabuľové okná pod konzolovou strechou.

Stavba bola dokončená v roku 2007 a na jej zrealizovanie bolo potrebných 5miliónov $. V súčasnosti je lodenica plne funkčná a tiež prístupná verejnosti.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

www.wrightsboathouse.org