Fotodetektor

Fotodetektor je optoelektronická súčiastka, ktorá pri dopade svetla mení svoje elektrické vlastnosti (napr. odpor.

Fotodetektory využívajú:

  • zohrievanie prvku pri absorpcii svetla - menej závislé od vlnovej dĺžky, väčší rozsah (aj ďaleká infračervená oblasť)