Fotometer je prístroj na meranie intenzity svetla. Vo všeobecnosti sa používa na meranie: