Fyzikalizmus (filozofia)

Fyzikalizmus môže byť:

  • koncepcia, podľa ktorej sa všetky prírodné javy môžu a majú redukovať na fyzikálne princípy. Pojem fyzikalizmus vytvoril Otto Neurath.
  • koncepcia logického pozitivizmu, ktorú rozpracoval Rudolf Carnap, Otto Neurath a ďalší, a podľa ktorej pravdivosť výroku v rámci určitej vedy závisí od toho, či ho možno redukovať na jazyk fyziky. Výroky, na ktorých nemožno vykonať túto operáciu, nemajú vedecký zmysel. Problém jednoty vedeckého poznania spočíva v hľadaní jediného jazyka vedy - jazyka fyziky.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.