Galatia je aj grécky názov Galie, pozri Galia.

Galatia alebo zriedkavo Galacia je historické územie v strednej časti Malej Ázie. Názov sa používa na obdobie od 274 pred Kr. do byzantského obdobia.

poloha rímskej provincie Galatia

Pomenované je podľa keltských Galatov, ktorí (najprv) do západnej Malej Ázie prišli cez Hellespont roku 278 pred Kr. na výzvu bitýnskeho kráľa Nikomeda I. Čoskoro sa stali postrachom západnej Malej Ázie. Roku 274 pred Kr. ich porazil Antiochos I. a donútil ich usadiť sa v severnej Frýgii, zhruba odvtedy nazývanej Galatia.

Galatia bola rozdelená na územia troch kmeňov a každé toto územie zas na štyri „tetrarchie“. Koncom 60. rokov 1. storočia pred Kr. jeden z týchto tetrarchov, Deiotarus, stal s pomocou Pompeia vládcom celej Galatie.

Roku 25 pred Kr. sa Galatia stala rímskou provinciou. Mala galatsko-grécke obyvateľstvo (po latinsky tzv. Gallograeci), takéto zmiešané obyvateľstvo si zachovala až do čias rímskeho cisárstva. Významné centrá boli Ankyra (dnes Ankara), Kybely, Antiochia a Tavium.

Územie bolo v 1. storočí pokresťančené apoštolmi Barnabášom a Pavlom. Nový zákon preto obsahuje aj List Galaťanom.