Gardinerov zoznam hieroglyfov

Gardinerov zoznam hieroglyfov alebo Gardinerov zoznam znakov je zoznam 763 bežných staroegyptských hieroglyfických znakov, ktorý vytvoril egyptológ Alan Gardiner. Je považovaný za základný zdroj pri štúdiu egyptských hieroglyfov.

Gardiner do zoznamu pojal najčastejšie používané hieroglyfy a rozčlenil ich do viacerých kategórií. Okrem horizontálnych a vertikálnych variácií vložil do zoznamu aj variácie, ktoré sa používali podľa veľkosti zobrazeného znaku. Pre porovnanie Budgeho zoznam znakov obsahuje okolo 1000 hieroglyfov na 50 stranách, bez veľkostných variácií. Bohužiaľ, Gardinerov zoznam neaplikuje tematické radenie dôsledne a znaky, ktoré obsahujú viac elementov, radí len do jednej zo skupín. Napr. znak G16 s významom Dve panie, zobrazuje bohyne Vadžet ako kobru a Nechbet ako supicu a je zaradený len medzi znakmi, ktoré zobrazujú zvieratá, nie však aj medzi znakmi zobrazujúcich bohov a bohyne, kde by tiež mal byť podľa svojho významu. Ďalšie kategórie, ktoré Gardiner vytvoril, sú skratky a zosobnené formy, a rovnako aj kompletný zoznam tvarov, ktoré sa používali pri písaní zvitkov, hlavne v Knihe mŕtvych.

V tomto zozname každému znaku patria tri položky: kód podľa Gardinera, graféma a alternatívny reťazec v hranatých zátvorkách, ktorým je možné nahradiť Gardinerov kód v typografickom systéme WikiHiero. Tento reťazec vychádza z transliteračnej normy z roku 1988.

Skupiny znakovUpraviť

A: Muž a jeho činnostiUpraviť

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
                   
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
  [mSa]     [xr]   [Xrd]      
A21 [sr] A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
                   
A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
    [mniw]         [qiz]    
A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
            [iry]     [Sps]
A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60
A51
A52
A53
A54
A55
A56
   
A59
 
[Spsi]                  

Dodatok:

A1s A2s A12D A14A A17A A21A A25A A25as A40s A316
A1s
A2s
A12D
A14A
A17A
A21A
A25A
A25as
A40s
A316
                   
A335 A347                
A335
A347
               
                   

B: Žena a jej činnosťUpraviť

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
    [msi]              
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20
B11
B12
               
                   

Dodatok:

B1s B23B                
B1s
B23B
               
                   

C: Božstvá v ľudskej podobeUpraviť

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
    [DHwty] [Xnmw]   [inpw] [stX] [mnw]   [mAat]
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C1 C19 !C20
C11
C12
       
C17
C18
C19
C20
[HH]                  

D: Časti ľudského telaUpraviť

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
[tp] [Hr] [Sny] [ir]         [rmi] [wDAt]
D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
                [fnD]  
D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
[r]     [spt] [spti]   [mdD] [kA]    
D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
      [aHA]   [a]        
D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50
        [Dsr] [d]       [Dba]
D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60
D51
D52
D53
D54
D55
D56
D57
D58
D59
D60
  [mt]       [gH]   [b] [ab] [wab]
D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70
D61
D62
D63
             
[sAH]                  

Dodatok:

D27A D34A D46A D58s            
D27A
D34A
D46A
D58s
           
                   

E: CicavceUpraviť

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
          [zzmt]        
E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
            [zAb]      
E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
  [mAi] [l] [Aby]            
E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40
E31
E32
E33
E34
           
      [wn]            

Dodatok:

E8A                  
E8A
                 
                   

F: Časti cicavcovUpraviť

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
      [HAt] [SsA]          
F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
  [wsr] [wp]     [db]   [Hw]   [ns]
F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
[DrD] [kfA] [xpS]   [wHm] [Xn]     [sti] [Sd]
F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
[ms] [X] [sd] [ib] [nfr] [zmA]     [imAx] [Aw]
F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
  [spr]   [isw]   [pXr]        
F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60
F51
F52
               
                   

Dodatok:

F31s F37B F51A F51B            
F31s
F37B
F51A
F51B
           
                   

G: VtáciUpraviť

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
[A] [AA]   [tyw]            
G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
      [mvt]   [nbty] [m] [mm]    
G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
G28
G29
G30
[nH] [Db] [rxyt]   [Ax]   [dSr] [gm] [bA]  
G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40
G31
G32
G33
G34
G35
G36
G37
G38
G39
G40
  [baHi]     [aq] [wr] [nDs] [gb] [zA] [pA]
G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G50
G41
G42
G43
G44
G45
G46
G47
G48
G49
G50
[xn] [wSA] [w] [ww] [mAw] [TA]        
G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60
G51
G52
G53
G54
           
      [snD]            

Dodatok:

G1s G5s G7A G7AA G17s G26A G43s      
G1s
G5s
G7A
G7AA
G17s
G26A
G43s
     
                   

H: Časti vtákovUpraviť

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
   
  [pq] [pAq] [nr] [Sw]          

Dodatok:

H6A H8W                
H6A
H8W
               
                   

I: Obojživelníky a plazyUpraviť

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
[aSA] [Styw [mzH] [sbk] [sAq] [km]   [Hfn] [f] [D]
I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
I11
I12
I13
I14
I15
         
[DD]                  

Dodatok:

I1S I5A                
I1S
I5A
               
                   

K: Ryby a časti rýbUpraviť

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
     
[in]   [ad] [XA] [bz] [nSmt]        

L: Bezstavovce a ďalšie zvieratáUpraviť

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
     
[xpr] [bit]         [srqt]      

M: Stromy a rastlinyUpraviť

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
[iAm] [Hn] [xt] [rnp]   [tr]   [SA] [zSn]  
M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
[wdn] [xA] [wAD]     [HA] [i] [ii]   [sxt]
M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
[sm]   [sw] [rsw]   [Sma]     [nDm] [bnr]
M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
      [bdt]   [Dr]       [iz]
M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50
M41
M42
M43
M44
           
                   

Dodatok:

M12s M17s M23s M43A            
M12s
M17s
M23s
M43A
           
                   

N: Nebo, zem, vodaUpraviť

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
[pt]     [iAdt] [hrw]     [Hnmmt] [pzD]  
N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
Adb     [dwA] [dwAt] [tA]   [iw]   [wDb]
N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
      [spAt] [xAst] [Dw] [Axt] [xa] [q] [iAt]
N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N39 N40
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
        [n]   [S]     [Sm]
N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 N49 N50
N41
N42
               
[id]                  

Dodatok:

N33A N33B N33C N35A N35B N35C        
N33A
N33B
N33C
N35A
N35B
N35C
       
                   

O: Budovy a časti budovUpraviť

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
[pr]     [h]   [Hwt]        
O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
[aH]       [wsxt]     [kAr]    
O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
  [zH]     [txn]     [iwn] [aA] [zxnt]
O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
      [z] [zb] [inb]        
O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50
O41
O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48
O49
O50
  [Szp]     [ipt]   [nxn]   [niwt] [zp]
O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60
O51
                 
[Snwt]                  

Dodatok:

O29V                  
O29V
                 
                   

P: Lode a časti lodíUpraviť

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
      [wHa] [TAw] [aHa]   [xrw]    
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
P11
 
P13
             
                   

Dodatok:

P1A P8H P44A              
P1A
P8H
P44A
             
                   

Q: Domáci a pohrebný nábytokUpraviť

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
     
[st] [wz] [p]     [qrsw]        

R: Chrámový nábytok a posvätné symbolyUpraviť

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
[xAt]     [Htp] [kAp]   [snTr] [nTr] [bd]  
R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
[Dd]     [imnt] [iAb] [wx]        
R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
R21
R22
R23
R24
R25
         
  [xm]                

Dodatok:

R8A                  
R8A
                 
[nTrw]                  

S: Koruny, odev, žezláUpraviť

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
[HDt]   [N]     [sxmty] [xprS] [Atf] [Swty] [mDH]
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
[wsx] [nbw]     [THn]     [mnit] [sDAw] [xtm]
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
  [sT] [dmD] [Tz]   [Sndyt] [mnxt]   [s] [sf]
S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
  [siA] [Tb] [anx] [Swt]   [xw] [HqA] [awt] [wAs]
S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50
S41
S42
S43
S44
S45
         
[Dam] [abA] [md] [Ams] [nxxw]          

Dodatok:

S14A S17A S29s; S106            
S14A
S17A
S29s
S106
           
                   

T: Vojna, lov a mäsiarstvoUpraviť

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
    [HD]     [HDD]     [pd] [pD]
T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
[sXr] [Ai] [rs] [qmA]     [wrrt] [Sms] [qs]  
T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
[wa] [sn]   [iH]       [Xr] [nmt]  
T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
[sSm]     [nm]            

Dodatok:

T7A T8A T8B T9A            
T7A
T8A
T8B
T9A
           
                   

U: Poľnohospodárstvo, remeslá a zamestnanieUpraviť

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
[mA]         [mr]       [it]
U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
[HqAt]   [Sna]   [tm] [biA] [grg]      
U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 U30
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
[stp] [mnx] [Ab] [Hmt]   [wbA]   [DA]    
U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 U38 U39 U40
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
[rtH] [zmn] [ti] [xsf]   [Hm]   [mxAt]    
U41 U42 U43 U44 U45 U46 U47 U48 U49 U50
U41
                 
                   

Dodatok:

U35s                  
U35s
                 
                   

V: Laná, vlákna, koše, vreciaUpraviť

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
[100] [sTA] [sTAw] [wA] [snT] [sS] [Sn]      
V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
  [arq] [T]   [iTi]       [TmA] [10]
V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
  [mH]   [wD]   [aD]   [H] [sk] [nb]
V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
 
[k] [msn] [sSr]       [idr]      

Dodatok:

V10A V11A V31A              
V10A
V11A
V31A
             
                   

W: Kamenné a hlinené nádobyUpraviť

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
  [bAs] [Hb]           [Xnm] [iab]
W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
[g]     [Hz]     [xnt]   [mi]  
W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30
W21
W22
W23
W24
W25
         
  [Hnqt]   [nw] [ini]          

Dodatok:

W10A W19s                
W10A
W19s
               
                   

X: Pečivo a koláčeUpraviť

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
   
[t]             [di]    

Y: Písanie, hry, hudbaUpraviť

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
   
[mDAt]   [mnhd]   [mn] [ibA]   [zSSt]    

Dodatok:

Y1V                  
Y1V
                 
                   

Z: Geometrické obrazceUpraviť

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
      [y]     [W]      
Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20
Z11
               
[imi]                  
Z91 Z92 Z93 Z94 Z95 Z96 Z97 Z98 Z99  
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
         
                   

Dodatok:

Z1s Z2s Z2ss Z3A Z3as Z4B Z98A      
Z1s
Z2s
Z2ss
Z3A
Z3as
Z4B
Z98A
     
                   

Aa: NezaradenéUpraviť

Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Aa6 Aa7 Aa8 Aa9 Aa10
Aa1
Aa2
Aa3
Aa4
Aa5
Aa6
Aa7
Aa8
Aa9
Aa10
[x]       [Hp]     [qn]    
Aa11 Aa12 Aa13 Aa14 Aa15 Aa16 Aa17 Aa18 Aa19 Aa20
Aa11
Aa12
Aa13
Aa14
Aa15
Aa16
Aa17
Aa18
Aa19
Aa20
[mAa]   [gs]   [M]   [sA]     [apr]
Aa21 Aa22 Aa23 Aa24 Aa25 Aa26 Aa27 Aa28 Aa29 Aa30
Aa21
Aa22
Aa23
Aa24
Aa25
Aa26
Aa27
Aa28
Aa29
Aa30
[wDa]           [nD] [qd]   [Xkr]
Aa31 Aa32 Aa33 Aa34 Aa35 Aa36 Aa37 Aa38 Aa39 Aa40
Aa31
Aa32
             
Aa40
                   
Aa41 Aa42 Aa43 Aa44 Aa45 Aa46 Aa47 Aa48 Aa49 Aa50
Aa41
                 
                   

Dodatok:

Aa30A                  
Aa30A
                 
                   

Ba: Analytické zátvorkyUpraviť

Ba14 Ba14a Ba14as Ba14s Ba15 Ba15a Ba15as Ba15s Ba16 Ba16a
Ba14
Ba14a
Ba14as
Ba14s
Ba15
Ba15a
Ba15as
Ba15s
Ba16
Ba16a
                   
Ba16as Ba16s Ba17 Ba17a Ba17as Ba17s Ba18 Ba18a Ba18as Ba18s
Ba16as
Ba16s
Ba17
Ba17a
Ba17as
Ba17s
Ba18
Ba18a
Ba18as
Ba18s
                   
Ba19 Ba19a Ba19as Ba19s            
Ba19
Ba19a
Ba19as
Ba19s
           
                   

Ca: Geometria kartuše a symbolu HwtUpraviť

Ca0 Ca1 Ca1a Ca2 Ca2a Cah1 Cah1a Cah2 Cah2a Cah3
Ca0
Ca1
Ca1a
Ca2
Ca2a
Cah1
Cah1a
Cah2
Cah2a
Cah3
                   
Cah3a                  
Cah3a
                 
                   

Ďalšie značkyUpraviť

BLACKDOT HASH QUERY REDDOT SPACE          
BLACKDOT
HASH
QUERY
REDDOT
SPACE
         
                   

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Gardiner-Liste na nemeckej Wikipédii a List of Gardiner's signs na anglickej Wikipédii.

Iné projektyUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • Wallis Budge, E. A. T. (1978), An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, New York: Dover Publications, Inc. 
  • Wilkinson, Richard (1992), Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture, London: Thames & Hudson Ltd. 

Externé odkazyUpraviť

  • Hieroglyphica – rozšírený elektronický zoznam hieroglyfov, dost. 7. marec 2010. (po anglicky)
  • Hieroglyphen-Info – Gardinerov zoznam s opisom, dost. 7. marec 2010. (po nemecky)
  • Hieroglyphic fonts – stránka truetype fontov s Gardinerovou sadou hieroglyfou, dost. 7. marec 2010. (po anglicky)
  • khemet.de on Gardiner – podobný Gardinerov zoznam s opisom, dost. 7. marec 2010. (po nemecky)