Garni hotel alebo hotel garni alebo nepresne garni je (podľa vyhl. 419/2001 Z.z.) hotel určený predovšetkým na krátkodobé prechodné pobyty, ktorý návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela, ale s obmedzeným rozsahom stravovania, zredukovaným spravidla na podávanie raňajok.

Garni hotel