Genetická metóda

Genetická metóda je spôsob skúmania založený na analýze vývoja. Spočíva v zisťovaní východiskových podmienok vývoja, jeho hlavných etáp a jeho základnej tendencie či línie. Cieľom postupu genetickou metódou je stanovenie súvislosti skúmaných javov v čase, skúmanie prechodov od nižších foriem k vyšším.

V súčasnej vede sa genetická metóda kombinuje obyčajne so štruktúrno-funkčnou analýzou, systémovou analýzou, historicko-porovnávacou metódou a i.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.