Geodetická sieť

Geodetická sieť je spoločný nadradený pojem pre trigonometrickú, nivelačnú a gravimetrickú sieť a sieť kozmickej triangulácie.