Otvoriť hlavné menu

Geografický determinizmus je vedecká koncepcia, ktorá prisudzuje geografickému prostrediu (chápanému predovšetkým ako prírodné prostredie) rozhodujúcu úlohu pri formovaní a rozvoji človeka a ľudskej spoločnosti.

Medzi predstaviteľov patria E.CH.Semple, E.Huntington, F.Ratzel, W.M.Davis a ďalší.