Glaciálny relikt

Glaciálny relikt je v biológii relikt z ľadovej doby či ľadových dôb. Je to organizmus, ktorý bol v ľadových dobách rozšírený, ale spolu s ústupom ľadovcov z tohto sledovaného územia do veľkej miery vymizol a zostal tam zachovaný len na obmedzených, preňho vhodných stanovištiach. Glaciálne relikty možno nájsť napríklad v Tatrách či Krkonošiach.