Glej je všeobecný názov pre lepidlá živočíšneho pôvodu. Najčastejšie sa možno stretnúť s kožným, šľachovým, kopytovým a kostným glejom, vyrábaným z kože, šliach, kopýt,kostí jatočných zvierat. Gleje sa však vyrábajú aj z odtučneného mlieka (kazeínový), krvi (albumínový). Každý má svoje špecifické vlastnosti.