Glosa (žurnalistika)

krátky a ostrý, často satirický alebo polemický novinársky článok

Glosa (gr.) je v publicistický útvar fejtonického a polemického charakteru; lyrická báseň španielskeho pôvodu, ktorá sa skladá zo štyroch decím osobitného významu a usporiadania.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.