Acylglycerol

(Presmerované z Glycerid)

Acylglycerol alebo (staršie) glycerid alebo tuk (v širšom zmysle) je ester glycerolu (t. j. propán-1,2,3-triolu) s vyššími nasýtenými alebo nenasýtenými mastnými kyselinami.

Podľa počtu esterifikovaných hydroxyskupín glycerolu sa delia na tieto druhy: