Otvoriť hlavné menu

Gnómický prézent je prézent používaný v prísloviach, v porekadlách a vo vetách všeobecnej platnosti.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.