Gnaeus Flavius bol rímsky autor právnického spisu Legis actiones (Súdne procedúry), zozbieraných rukopisov významného politika Appia Claudiua Caeca. Išlo o prvý verejnosti určený záznam súdnych jednaní, čím mohla široká verejnosť po prvýkrát sledovať súdne procesy v rímskom štáte. Hoci Gnaeus Flavius bol iba prepustenec, pôvodne Caecov sekretár, za jeho významný čin sa mu dostalo uznanie v podobe úradu edila. V tejto funkcii roku 304 pred Kr. uverejnil po prvý ráz na fóre kalendár, ktorý ukazoval dni určené na zasadania súdov (dies fasti).

Literatúra upraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.