Goar (*cca 390 – †440 až 450) bol vládca Alanov v Galii v piatom storočí.

Kronikár Merovejovcov Gregor z Tours zaznamenal inváziu barbarov v roku 406 do Galie, ktorej sa zúčastnil aj kráľ Alanov Goar. Alani boli pravdepodobne na úteku pred Hunmi z Pannonie. V Pannonii sídlili od roku 380, potom čo boli porazení v boji byzantským vojskom a cisár Theodosius uzavrel s nimi spojeneckú zmluvu. Podľa Gregora spojenci Rimanov Frankovia v roku 406 pri Mohúči napadli asdingských Vandalov. Keď situácia na bojisku vyzerala pre Vandalov beznádejne dorazili Alani vedení Respendialom a Frankov porazili. Na bojisku ostalo dvadsaťtisíc mŕtvych Vandalov a medzi padlými bol aj ich kráľ Godigisel. Cesta do Galie bola voľná. 31. decembra v roku 406 prekročili zamrznutý Rýn Alani vedení kráľom Goarom, druhé zoskupenie Alanov vedené Respendialom, Kvádi (Svébi), asdingskí a silingskí Vandali. Po dvojročnom pustošení, okrem Alanov kráľa Goara, Galiu opustili a zamierili do Hispanie. Goar je znovu spomenutý v súvislosti s uzurpáciou rímskeho trónu Jovinom. V roku 411 sa rímsko-galský veľkostatkár Jovinus zmocnil Dolnej Germanie a za podpory alanského kráľa Goara a burgundského kráľa Gundahara sa vyhlásil za cisára. Za pomoci vojsk zložených z Alanov, Frankov, Burgundov a Alamanov vpadol do Južnej Galie. Nepodarilo sa mu však získať na svoju stranu Vizigótov, ktorí sa priklonili k Rimanom a to sa mu stalo osudným. Vizigóti pod vedenim Athaulfa v roku 412 pri Valentii na Jovinu zaútočili, prinútili ho kapitulovať a odovzdali ho rímskym úradom. Rok na to bol Jovinus popravený. Rimania spojenectvo s Vizigótmi ukončili, pretože nesplnili podmienku o vrátení rukojemníčky Gally Placidie sestry cisára Honoria, ktorú držali v zajatí od roku 410. Rímsky vojvodca Constantius III. začal blokádu galského pobrežia. Pri obliehaní Bazasu sa Rimanom podarilo získať na svoju stranu Alanov a Vizigoti odtiahli do Hispanie. Alani sa stávaju spojencami Rimanov a pomáhajú im v boji proti povstaleckým bagaudom. O Goarovi ďalšie informácie nemáme. Jeho nástupcom sa stal Sangiban.

ZdrojUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Goar na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).