Golf

šport, v ktorom sa hráči snažia dostať loptičku úderom palice do jamky na čo najmenší počet úderov

Golf je outdoorový šport, v ktorom samotný hráč alebo malá skupinka hrá malou golfovou loptičkou do jamky a používa pri tom rôzne palice. Pravidlá golfu definujú, že „hra spočíva v hraní loptičkou z odpaliska do jamky úderom alebo postupnými údermi v súlade s pravidlami.“

Golfistka pri prvom odpale na začiatku jamky

Golf pochádza zo Škótska a hral sa na Britských ostrovoch niekoľko storočí. Napriek tomu že bol považovaný za hru pre elitu, v súčasnosti získava širokú popularitu a počet hráčov po celom svete stále rastie.

Golfové ihrisko upraviť

Golf sa hrá na jamkách. Slovo jamka môže znamenať skutočnú dieru v zemi, do ktorej sa má loptička dostať alebo časť ihriska od daného odpaliska až k nemu príslušnému jamkovisku (angl. green) na ktorom je vyvŕtaná jamka. Väčšina ihrísk má podľa možností 9 alebo 18 jamôk. Keďže má väčšina jamôk jamkovisko príliš ďaleko od odpaliska, a nedá sa zasiahnuť prvou ranou, je medzi jamkoviskom a odpaliskom nízko kosený pruh zvaný „fervej“ (angl. fairway). Okolitá nekosená alebo vysoko kosená tráva sa nazýva „raf“ (angl. rough).

 
Bunkre vo Filton Golf Club, Bristol, Anglicko

Na jamkách sú rozmiestnené rôzne „prekážky“ čo môže byť „bunker“ (piesočná prekážka, angl. bunker), z ktorej sa hrá horšie než z trávy, alebo vodná prekážka (rybníky, potoky a pod.). V prekážkach, ktoré sťažujú hru, platia zvláštne pravidlá, napríklad v bunkeri sa hráč pred samotným odpalom nesmie dotknúť palicou zeme a ani vykonať cvičný švih. Pokiaľ loptička zostane v oblasti označenej ako vodná prekážka, môže ju hráč hrať podľa podobných pravidiel ako v bunkeri, alebo s pripočítaním trestného úderu z miesta mimo prekážky.

Na jamkovisku je tráva kosená veľmi nízko, takže sa loptička môže po zemi gúľať na vzdialenosť niekoľkých metrov. Úderu na jamkovisku, pri ktorom sa loptička nevznesie do vzduchu sa hovorí pat (a ten sa patuje). Jamkoviská bývajú rôzne zvlnené, čo sťažuje správne mierenie. Samotná jamka má priemer 10,8 cm a mala by mať hĺbku 10 cm. Vystužuje sa umelohmotnou vložkou, do ktorej možno zapichnúť dlhú tyč s vlajkou, ktorá zaisťuje viditeľnosť jamky aj z veľkej vzdialenosti. Pozícia jamky na jamkovisku nie je stála a môže sa zo dňa na deň meniť.

Pokiaľ loptička skončí za označenými „hranicami ihriska“, nemožno ju z daného miesta odohrať.

Každá jamka je označená „parom“. „Par“ je číslo závislé na vzdialenosti medzi odpaliskom a jamkoviskom. Obvyklá hodnota tejto vzdialenosti pre jamky s parom 3 je do 224 metrov, pre par 4 od 225 do 434 metrov a pre par 5 viac než 435 metrov. Par je teoretický počet úderov na ktorý by skúsený golfista mal jamku zahrať. Golfista by sa na dva údery pod par mal dostať na jamkovisko a potom potrebuje ešte dva paty. Celkový par všetkých jamôk 18 jamkového ihriska býva 72.

Pri väčšine ihrísk bývajú ďalšie zariadenia, ktoré nie sú súčasťou herného priestoru. Sú to tréningové priestory: cvičné jamkovisko, bunker a tréningová lúka (driving range).

Hra upraviť

Každá hra je založená na hraní určitého počtu jamôk v danom poradí. Jedno kolo znamená 18, na 9-jamkových ihriskách sa preto chodí dvakrát 9 jamôk. Na každej jamke sa začína odpalom z odpaliska a pokračuje sa ďalšími ranami, pokiaľ loptička neskončí v jamke. Cieľom je použiť čo najmenej úderov.

Hráči chodia po ihrisku po skupinkách dvaja, traja alebo štyria niekedy sprevádzaní nosičmi (caddie, „kedík“), ktorí nosia palice a pomáhajú hráčom. Každý hráč hrá svojou loptičkou (okrem iných variant hier) od odpaliska k jamke. Po odohraní z odpaliska hrá prvý ten, ktorého loptička je najďalej od jamky. Na ďalšom odpalisku hrá prvý ten, kto dosiahol najnižší počet úderov.

Každý hráč funguje ako zapisovateľ inému hráčovi v skupine, teda do zápisu o stretnutí zapisuje jeho výsledky na jednotlivých jamkách. Pre kontrolu si môže zapisovať aj vlastné výsledky. V hre na údery je výsledkom súčet počtu úderov a trestných úderov. Trestný úder nie je skutočný úder, ale trest uložený podľa pravidiel.

Golf na Slovensku upraviť

V roku 1906 sa v Tatranskej Lomnici odohral prvý golfový zápas v Uhorsku, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko vtedajších prvotriednych hráčov. Zápas sa hral na dostihovej dráhe. V roku 1909 vzniklo v Uhorsku prvé golfové ihrisko. V roku 1914 bolo otvorené golfové ihrisko v Piešťanoch, ktoré sa stalo významným ihriskom v medzivojnovom období, keď sa na tomto ihrisku v 30. rokoch usporadúvali Medzinárodné majstrovstvá ČSR v golfe žien. V roku 1932 bol založený Golfový zväz Česko-slovenskej republiky, ktorý bol aj zakladajúcim členom EGA ( Európska golfová asociácia ). Golfové ihriská v medzivojnovom období pokračovali v Tatranskej Lomnici a Piešťanoch. Po druhej svetovej vojne štát golf ako buržoázny a individuálny šport nepodporoval. Jeho rozvoj sa opäť začal až v roku 1974 vznikom golfového klubu pri telovýchovnej jednote Elán Bratislava. Klub sa stal významný tým, že v 80. a 90. rokoch minulého storočia organizoval striedavo v Mariánskych Lázňach, Karlových Varoch a v Šilheřoviciach jeden z dôležitých nominačných golfových turnajov v Česko-Slovensku. Tento sa stal neoficiálnymi Majstrovstvami dvojíc v golfe v ČSSR. Zakladajúci člen klubu Ing. Miroslav Kaličiak a následne Ing. Juraj Lupsina sa od roku 1983 stali členmi prezídia Česko-slovenského zväzu golfu. V roku 1991 z iniciatívy tohto golfového klubu bola založená Slovenská golfová únia na ustanovujúcej schôdzi v Stupave. Jej prvým prezidentom sa stal Ing. Juraj Lupsina z GC Elán Bratislava, ktorý pôsobil vo funkcii do roku 2001, bol zároveň viceprezidentom Česko-slovenskej golfovej federácie. Zakladajúcimi členmi SGU bol GC Elán Bratislava, GC Piešťany, GC Cornus Bratislava a GC Turčianska Štiavnička spolu 178 golfistov. Po rozdelení Česko-Slovenska v roku 1993 stála pred SGU úloha zaradiť sa do európskych a svetových golfových štruktúr. Česko sa automaticky stalo nástupníkom Česko-Slovenska v EGA ( Európska golfová asociácia )a WAGC ( World amateur golf council ). Podmienkou prijatia za riadneho člena v týchto štruktúrach bola existencia golfového ihriska na území toho ktorého štátu, v Česku bolo 8 ihrísk, na Slovensku žiadne. Diplomatickou spoluprácou Ing. Juraja Lupsinu s prezidentom ČGF Hanušom Goldscheiderom a realizáciou 9-jamkového ihriska v Bernolákove, bola SGU prijatá v roku 1995 na výročnom zasadnutí EGA v Miláne v GC Monza, za jeho právoplatného člena. V roku 1997 na 4. medzinárodnej konferencii o golfe v St. Andrews v Škótsku, v priestoroch Royal and Ancient Golf Club, za účasti sekretára klubu Sira Michaela Bonallacka bol prezident SGU Ing. Juraj Lupsina informovaný, že SGU bolo včlenené do svetovej golfovej asociácie WAGC. Dnes je na Slovensku viac než 15 golfových ihrísk.

Golf pod Vysokými Tatrami upraviť

Golf sa po dlhšej pauze do Tatier vrátil v roku 1999 otvorením cvičnej lúky vo Veľkej Lomnici. V priebehu ďalších rokov bol golfový areál rozšírený a tak už golfový rezort Black Stork priamo nadväzuje na golfovú tradíciu Vysokých Tatier.

Vývoj golfu v Tatrách z časového hľadiska upraviť

 • 1906 – golf sa hrá v Tatranskej Lomnici na dostihovej dráhe
 • 1909 – prvé golfové ihrisku v Uhorsku (9 jamiek)
 • 1999 – vznik Lomnického golfového klubu, 6 zakladajúcich členov
 • 2000 – prvé novodobé 9-jamkové ihrisko pod Tatrami
 • 2007 – 27-jamkové ihrisko, 3 PAR akadémia, cvičné plochy
 • 2010 – viac ako 600 členov klubu
 • 2011 - ihrisko patrí do skupiny PGA golf courses

Medzinárodné turnaje pod Tatrami upraviť

Rok 2006

 • Medzinárodné majstrovstvá Ukrajiny
 • Medzinárodné seniorské majstrovstvá SR

Rok 2007

 • Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov
 • Majstrovstvá Slovenskej republiky na rany / EGA Challenge Ladies 2007

Rok 2008

 • Otvorené majstrovstvá SR na rany
 • SR Jun vs Myerscough College UK
 • EGA CHALLENGE TROPHY BOYS
 • K+K Monarchie Trophy
 • Medzinárodné majstrovstvá SR Mid Age
 • Charity Golf Cup, I.ročník

Rok 2009

 • Slovak Amateur Open Championship 2009
 • Majstrovstvá SR Senior Open
 • Charity Golf Cup, II.ročník

Rok 2010

 • SKI&GOLF Slovakia, I. ročník
 • Česko-slovenský pohár
 • FALDO SERIES Slovakia Championship
 • Medzinárodné majstrovstvá SR Mid Age
 • Charity Golf Cup, III.ročník

Rok 2011

 • SKI&GOLF Slovakia, II. ročník
 • FALDO SERIES Slovakia Championship, II. ročník
 • Charity Golf Cup, IV.ročník

Ako začať s golfom? upraviť

 1. navštívte ktorýkoľvek golfový areál a vyskúšajte si hru na cvičných plochách
 2. kurz (cca 3 dni) so skúškou spôsobilosti alebo sa naučte sa hrať s priateľom a prídete zložiť skúšku spôsobilosti „zelenú kartu“
 3. golfový výstroj (aj na zapožičanie v požičovni)
 4. športové oblečenie a plochá obuv
 5. golfová škola

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Golf
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Golf