Gosudarstvennyj gimn Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik

Hymna ZSSR

Gosudarstvennyj gimn Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik (doslova Štátna hymna Zväzu sovietskych socialistických republík) bola v poradí posledná hymna ZSSR. Nahradila v roku 1945 Internacionálu. Po destalinizácii sa z textu odstránilo meno Stalina a text bol tak upravený, aby celý text sa naďalej rýmoval.

Gosudarstvennyj gimn Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik

Text hymny
HymnaZSSR
SlováSergej Vladimirovič Michalkov, 1943 a 1977
HudbaAlexander Vasilijevič Alexandrov, 1938 (?)
Prijaté15. marec 1944
1. september 1977 (nová verzia)

Verzia z roku 1977

upraviť

Oficiálny text

upraviť
Zápis azbukou Transliterácia do slovenčiny

1.

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

2.

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
ПРИПЕВ

3.

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
ПРИПЕВ

1.

Sojuz nerušimyj respublik svobodnych
Splotila naveki Velikaja Rus'!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Edinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!
REFRÉN:
Slav'sja, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadežnyj oplot!
Partija Lenina — sila narodnaja
Nas k toržestvu kommunizma veďot!

2.

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril,
Na pravoe delo on podnjal narody,
Na trud i na podvigi nas vdochnovil!
REFRÉN
Slav'sja, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadežnyj oplot!
Partija Lenina — sila narodnaja
Nas k toržestvu kommunizma veďot!

3.

V pobede bessmertnych idej kommunizma
My vidim gryaduščeje našej strany,
I Krasnomu znameni slavnoj Otčizny
My budem vsegda bezzavetno verny!
REFRÉN
Slav'sja, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadežnyj oplot!
Partija Lenina — sila narodnaja
Nas k toržestvu kommunizma veďot!

Prepis do IPA

upraviť

1.

[sʌ.ˈjus nʲɪ.ru.ˈʂɨ.mɨj rʲɪs.ˈpub.lʲɪk svʌ.ˈbod.nɨx|
splʌ.ˈtʲi.lə nʌ.ˈvʲe.kʲɪ vʲɪ.ˈlʲi.kə.jɪ ˈrusʲ
də‿ˈzdra.stvu.jɪt ˈsoz.də.nɨj ˈvo.lʲɪj nʌ.ˈro.dəf|
ɪ.ˈdʲi.nɨj | mʌ.ˈgu.ʨɪj | sʌ.ˈvʲɛʦ.kʲɪj sʌ.ˈjus]
REFRÉN:
[ˈslafʲ.sʲə ʌ.ˈtʲe.ʨɪs.tvə ˈna.ʂɨ svʌˈbod.nə.jɪ
ˈdruʐ.bɨ nʌ.ˈro.dəf nʌ.ˈdʲoʐ.nɨj ʌ.ˈplot
ˈpar.tʲɪ.jə ˈlʲe.nʲɪ.nə sʲi.lə nʌ.ˈrod.nə.jə
nʌs k‿tər.ʐɨst.ˈvu kə.mu.ˈnʲiz.mə vʲɪˈdʲot‖]

2.

[skvəzʲ‿ˈgro.zɨ sɪ.ˈja.lʌ nam ˈson.ʦɪ svʌ.ˈbo.dɨ|
i‿ˈlʲe.nʲɪn vʲɪ.ˈlʲi.kʲɪj nʌm‿ˈputʲ ə.zʌ.ˈrʲil|
nʌ‿ˈpra.və.jɪ ˈdʲɛ.lə on ˈpod.nʲɪl na.ˈro.dɨ|
nʌ‿ˈtrud i‿nʌ‿ˈpod.vʲɪ.gʲɪ ˈnas vdəx.nʌ.vʲɪl]
REFRÉN

3.

[f‿pʌ.ˈbʲe.dʲɪ bʲɪˈsmʲɛrt.nɨx ɪ.ˈdʲej kə.mu.ˈnʲiz.mə
mɨ‿ˈvʲi.dʲɪm grʲɪ.ˈdu.ɕːiə ˈna.ʂɨj stra.nɨ
i ˈkras.nə.mu ˈzna.mʲɪ.nʲɪ ˈslav.nəj ʌˈʨiz.nɨ
mɨ ˈbu.dʲɪm fsʲɪg.ˈda bɪ.zːʌ.ˈvʲɛt.nə vʲɪr.ˈnɨ]
REFRÉN