Grécka kozmogónia

Grécka kozmogónia mala mnoho verzií, pričom všeobecne bola dlho rozšírená viera, že existujúce usporiadanie sveta nie je večné, ale že kedysi vzniklo. Tento názor Gréci zdieľali vedno s inými spoločnosťami na nižšom stupni vývoja. V najstarších gréckych kozmogóniách sa zachovali jednak vlastné kmeňové tradície, jednak do nich preniklo mnoho prvkov z kozmogónií Predného východu. Najstaršiu, ešte celkom mytologickú kozmogóniu, obsahuje Hesiodova Teogónia.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.