Grafické používateľské rozhranie

Grafické používateľské rozhranie (angl. graphical user interface), skratka GUI, používateľské rozhranie, ktoré umožňuje ovládať elektronické zariadenie pomocou súboru interaktívnych obrazových prvkov. Tie spúšťajú príkazy a umožňujú priamu interakciu so zariadením.

V súčasnosti je navrhovanie grafického rozhrania samostatná profesná disciplína vyžadujúca odborné znalosti z ergonómie, psychológie a dizajnu vizuálnych komunikácií.

Okrem GUI existujú aj iné rozhrania, najmä príkazový riadok, ktorý pracuje v textovom režime.

Základom každého GUI je samotné používateľské rozhranie, na ktorom spočíva celá zodpovednosť systému, v ktorom sa pracuje. Zle navrhnuté GUI je častý problém, ktorého sa dopúšťajú najmä neskúsení programátori.

Pozri aj

upraviť